E-postadresser till kören:

E-post till - styrelsen

GRUPPMAIL till alla medlemmar som har e-postadress.

Skicka gärna e-post till de " blåmarkerade" körmedlemmarna

DET ÄR VI SOM SJUNGER:

Musikalisk ledare: Kenneth Stahre 072-4240046

Högst upp på sidan vi som sjunger högst -
FÖRSTETENORERNA
Hans-Gunnar Forsström

0652-13101, 070-338 60 39

 
0652-10101, 070-224 40 14
 
0652-71100, 070-637 46 03
Styrelseledamot/Klubbmästare
0652-20783, 070-521 41 24
 
Kjell Lindgren
0652-10930, 070-639 49 09
 
0652-10711, 070-257 17 62
 
0650-742148, 070-662 27 96
 
Börje Larsson
073-100 14 93
Styrelseledamot/Skattmästare
0760-32 26 44
 

 

Sedan kommer vi som sjunger nog så högt - ANDRATENORERNA
Sven Carlsson
070-643 72 23
 
Kjell Flodin
0650-740444, 070-370 77 92
 
Per Helander
0650-184 06, 070716 51 52
 
0650-10515, 070-6369692
 
     
Bo Lindgren
0650-18405, 070-397 32 78
 
Sven-Olof Lindgren
0650-34112, 070- 637 07 97
 
Lars-Göran Wannberg
0652-13057, 070-276 93 80
 
Stig Sjölund 070-508 11 68  
Kjell Barkman 070-589 36 15  

 

FÖRSTABASARNA
sjunger lagom högt och lagom lågt
070-250 32 82
Berndt Nordberg

0650-31298, 072-563 12 98

 
Gunnar Näslund 070-391 61 87  
Jan Ove Rundgren
070-370 31 96
 
Örjan Tjärnström
0650-742225, 073-045 48 83
Styrelseledamot/Kamrerare
Jan Öberg 070-572 35 04 Sekreterare

Åke Friberg

0650-12693, 070-332 64 67  
     

 

Lägst ner på sidan är vi som sjunger lägst - ANDRABASARNA
070-382 83 60

Ordförande, Webbmaster

Christer Wohlin 
0650-540816, 070-583 86 43
Vice ordförande
0650-12420, 070-783 99 69
Håkan Lundberg
070-360 96 10
 
Tord Westman
0650-311 59, 073-912 40 73
 
Sture Jonsson
0650-543466, 072-231 60 05
 
Sven Holmquist 070-8688401
     

Åter till välkomstsidan för Nordanstigs Manskör