Hur började det hela

För ett antal år sedan träffade jag Palle Lindström, han höll då på att förbereda en konstutställning i foajén till biblioteket i Hudiksvall.
Jag bad då honom skriva ner hur det gick till när kören startade.
Några veckor senare fick jag nedanstående anteckningar.

 

Jag Palle Lindström valdes 1:e förbundsdirigent. Jag hade ingen kör i Bergsjö där jag var kommunal musikledare sen hösten 1967. Jag satte in en annons i ”bladet” om start av en manskör i Bergsjö.
Starten av då kallade Norra Hälsinglands sångarförbund blev lyckad med runt 20 män. Håge var med från början. Detta var i slutet av mars 1968? (1972 red. anmärkning). Premiären var på hotellets trappa samma år(i Kärnan Gnarp, red. anmärkning). Repertoaren var 4 vårsånger.
Kören blev länets största manskör.En galjonsfigur för hela länets körer alla kategorier.

Men kören hade ej överlevt om inte Bosse Dereborn och i synnerhet Håge Forsström hade lett den vidare.
          Palle Lindström 3/12 2006

I början av 1972 annonserade den kommunala musikledaren i dåvarande Bergsjö kommun, Palle Lindström, i ortens annonsblad om bildande av en manskör.
Ett 20-talet intresserade samlades i Bergsjö centralskola. Efter provsjungning och inplacering i stämmor började man öva på vårsånger och man köpte in körmössor till alla.
Härmed var Norra Hälsinglands sångarförbund bildad.

Körens 5-årsjubileum

Sång som sjöngs vid körens 10 årsjubileum 1982

Minnesskrift vid körens 40 årsjubileum 2012 bifogas

2022 firar kören 50 år med en ett antal konserter under åtet bl a. med en

Jubileumskonsert på Huiksvalls teater 22 oktober

 

 

Åter till startsidan